Potíže s ovládáním močového měchýře

Potíže s ovládáním močového měchýře bývají nepříjemné a vysilující. Může docházet k úniku malého či většího objemu moči, jste nuceni velmi často navštěvovat toaletu nebo nedokážete zcela vyprázdnit svůj močový měchýř. Tyto obtíže více či méně zasahují do vašeho běžného života a z jednoduchých každodenních činností se stávají náročné úkoly negativně zatěžující váš společenský život. Dané obtíže jsou v určitých případech příčinou toho, že jedinec se musí vzdát některých svých koníčků, či dokonce změnit zaměstnání. Kvůli strachu z možného úniku moči dochází k neustálému vyhledávání blízkosti toalety. Značné omezení představuje sama o sobě už jen obtěžující potřeba se problémy s močovým měchýřem vůbec zabývat.

 

Mějte na mysli, že i když trpíte inkontinencí, nejste v tom sami.

Potíže s ovládáním močového měchýře má přes 45 milionů Evropanů, a to je větší číslo než u mnoha dalších dobře známých onemocnění, jako např. astmatu, cukrovky nebo osteoporózy. Není to problém, který by se týkal výlučně žen, a ani není běžným projevem stárnutí.

Proč mám problémy s močovým měchýřem?

Správná funkce močového měchýře je řízena nervovými centry v míše a v mozku, kam jsou prostřednictvím nervů přenášeny informace o jeho naplnění. Tato centra díky nervům řídí činnost svalů měchýře a svěrače důležitých k zajištění udržení moči a k úplnému vyprázdnění ve vhodnou chvíli. Pokud vzájemná komunikace mezi měchýřem, svěračem, míchou a mozkem nefunguje správně, mohou někteří lidé trpět problémy, jako je např. zadržování moči, nebo se u nich naopak dostavují příznaky hyperaktivního močového měchýře, včetně častého a neodkladného nucení k močení či nekontrolovatelných úniků moči.

Pokud chcete zjistit, zda jste možným kandidátem či kandidátkou k léčbě sakrální neuromodulací, vyplňte prosím dotazník.

V případě, že Vás vyhodnotíme jako možného vhodného kandidáta/ku, během několika týdnů se Vám sami ozveme.


Definice - co je a co není fyziologické?

Diagnóza - různé typy potíží s močovým měchýřem

1.Urgence

Hyperaktivní močový měchýř spojený s únikem moči (urgentní močová inkontinence)

 • únik moči ve chvíli, kdy pocítíte naléhavou potřebu navštívit toaletu;
 • únik moči, jakmile nemůžete použít toaletu dostatečně rychle;
 • únik moči, třebaže vypijete i jen malé množství tekutin, nebo jakmile uslyšíte téct vodu či se dotknete tekoucí vody.

 

2. Zadržování moči (retence moči):

 • slabé močení a přerušovaný proud moči i přes dlouhý čas strávený na toaletě;
 • únik moči z přeplnění (též takzvaná paradoxní inkontinence);
 • chybějící pocit plného močového měchýře;
 • nutnost vyprázdnit močový měchýř pomocí cévky.

 

3. Hyperaktivní močový měchýř bez úniku moči (časté nucení na močení)

 • můžete trpět častým, nekontrolovatelným nutkáním močit;
 • máte potřebu navštěvovat toaletu vícekrát, než je obvyklé (více než 8x za den);
 • často máte pocit, že ani po použití toalety není močový měchýř zcela vyprázdněný.

Konzervativní možnosti léčby:

 

 • Dieta
 • Cvičení svalů pánevního dna
 • Katetrizace
 • Změna životního stylu
 • Léky

Chirurgická léčba: nevratná

 

 • Augmentace močového měchýře
 • Derivační operace
 • Sfinkterotomie
 • Cystoplastika

Minimálně invazivní metody léčby - vratné:

 

 • Aplikace botulotoxinu
 • Periferní neurmodulace
 • Sakrální neuromodulace - vratná

Možnosti léčby

Sakrální neuromodulace

Co to je sakrální neuromodulace?

Sakrální neuromodulace  napomáhá obnovit optimální nervovou aktivitu tak, abyste mohli močit normálně. Tato léčba využívá malý implantát, který vysílá slabé elektrické impulzy k nervům v oblasti těsně nad kostrčí.

 

Jak sakrální neuromodulace funguje?

Sakrální neuromodulace spočívá v zavedení tenké elektrody do oblasti křížové kosti, kde probíhají nervy ovládající konečník a močový měchýř. Zde, pomocí slabých elektrických impulzů, které vysílá neurostimulátor spojený s elektrodou a uložený v oblasti hýždě, dochází k obnovení aktivity tak, aby tak mozek dostával správné informace o plnosti močového měchýře, potřebě se vyprázdnit apod. Mozek pak vysílá zpět pokyn ke svalům pánevního dna, aby byl člověk sám schopen svou vůli ovládat svaly konečníku a močového měchýře, jak je u zdravého organismu běžné. V současnosti se jedná o nejefektivnější metodu léčby fekální inkontinence.

 

 

Kdy uvažovat o léčbě incontinence pomocí sakrální neuromodulace?

Sakrální neuromodulace u močové inkontinence je indikována u pacientů starších 18ti let po selhání či intoleranci farmakologické terapie či selhání behaviorální terapie a fyzioterapie. Trvání příznaků inkontinence se projevuje minimálně 6 měsíců.

 

Sakrální neuromodulace je vhodná pro může i ženy s dráždivým močovým měchýřem a s únikem moči, opačnou skupinu tvoří pacienti  s poruchami močení.

 

Nejčastěji se jedná o:

 • Na běžnou léčbu nereagující hyperaktivita močového měchýře s, či bez urgentní inkontinence.
 • Na běžnou léčbu nereagující chronická retence moči, která není způsobená infravezikální obstrukcí.

Krok 1:

terapie

Věděli jste, že hodnocení ukáže během několika málo dní, zda je pro vás terapie vhodná?

Fáze hodnocení je dočasnou fází, která se používá ke stanovení účinnosti terapie a k vyhodnocení zlepšení kvality vašeho každodenního života. Je jediným nástrojem, který může poskytnout údaje o výsledku následné dlouhodobé léčby

 

Jak probíhá příprava na hodnocní?

Do blízkosti nervů, které ovládají močový měchýř a které se nacházejí v dolní části zad, je zavedena elektroda (tenký drátek). Tato elektroda je posléze připojena k externímu stimulátoru, který k nervům dodává slabé elektrické impulzy. Daný zákrok obvykle netrvá více než hodinu a lze jej podstoupit v lokální anestézii.

Pro fázi hodnocení lze použít dva typy elektrod: buď dočasnou elektrodu, která se po této fázi vyjme, nebo dlouhodobou elektrodu, která zůstane implantována v tom případě, že výsledné hodnocení bude pozitivní.

 

Jak stimulaci pocítím?

Vnímání stimulace je velmi individuální, ale většina pacientů ji popisuje jako mírný tlak, svrbění či ťukání v pánevní oblasti (vagina, šourek, konečník) nebo v palci u nohy. Nikdy by však neměla působit bolest. Vnímání stimulace se postupem času vytratí (lze to přirovnat k situaci, kdy člověk, který dlouhou dobu žije blízko železnice, přestane vnímat projíždějící vlaky). Stimulaci lze navíc kdykoli upravit. Ujistěte se, že lékař zodpověděl všechny vaše dotazy a že jste ještě před návratem domů dobře porozuměli tomu, jak léčebný systém funguje.

Co mám dělat po návratu domů?

Fáze hodnocení obvykle trvá několik dní. Pokračujte v běžném každodenním životě a zaznamenávejte si do deníku veškeré pociťované příznaky. Pokuste se během tohoto období vyhnout intenzivním fyzickým aktivitám, které by mohly vést k posunu elektrody – nepředklánějte se, neprotahujte se a nezdvihejte těžké předměty.

 

Jak se používá systém hodnocení (dočasná fáze)?

Systém hodnocení se skládá ze dvou částí: externího neurostimulátoru (ENS) a regulátoru. ENS zajišťuje stimulaci a nosí se na pásku, regulátory slouží k úpravě stimulace (v případě potřeby) nebo ke kontrole úrovně nabití baterie. Základní parametry stimulace naprogramuje lékař během zákroku a vy si pak pomocí tlačítka pro zvýšení nebo snížení intenzity budete moci sami nastavit na svém regulátoru adekvátní úroveň stimulace. Více informací naleznete ve stručném návodu k použití regulátoru.

 

Následná kontrolní návštěva

Na konci fáze hodnocení navštívíte svého lékaře, který přezkoumá váš deník se záznamy o močení, zkontroluje, zda se sledované příznaky zlepšily, a rozhodne, zda je tato terapie pro vás vhodná. Pokud byla pro fázi hodnocení použita dočasná elektroda nebo pokud elektroda jakéhokoli typu nějak selhala, bude vám z těla vyjmuta. Měli byste vědět, že příznaky potíží s močovým měchýřem se velmi pravděpodobně vrátí již během několika hodin po ukončení stimulace.

Krok 2:

implantace terapie

Pokud bude fáze hodnocení úspěšná, může vám lékař nabídnout implantaci trvalého neurostimulátoru.

 

Co je neuromodulační systém?

Neuromodulační systém se skládá z:

• imlantabilního neurostimulátoru (INS), který je stejně jako kardiostimulátor implantován pod kůži;

• elektrody, která přenáší slabé elektrické impulzy k nervům, jež ovládají močový měchýř;

• příručního programátoru pro pacienty, který umožňuje upravit úroveň stimulace a zapnout nebo vypnout INS.

 

Je nepatrně větší než dvoueurová mince. Plášť neurostimulátoru je vyroben z titanu – odolného, lehkého a biokompatibilního kovu, který je ideální pro bezpečné a pohodlné implantáty s dlouhou dobou životnosti.

 

Jak bude implantace probíhat?

Pokud jste měli během fáze hodnocení zavedenou dočasnou elektrodu, pak by do blízkosti nervů v dolní části zad byla v další fázi implantována elektroda trvalá. Pokud jste však již během fáze hodnocení měli zavedenou elektrodu jak je , pak lze druhý zákrok vynechat. Trvalá elektroda se posléze připojí k malému implantabilnímu neurostimulátoru, který se vloží pod kůži v horní části hýždě, kde to pro vás bude nejpohodlnější a kosmeticky nejpřijatelnější. Tento minimálně invazivní zákrok trvá přibližně jednu hodinu a lze jej podstoupit v lokální anestézii.

Co se bude dít po implantaci?

Lékař vám naprogramuje parametry stimulace tak, abyste se cítili stejně jako ve fázi hodnocení. Implantabilní neurostimulátor bude fungovat nepřetržitě (24 hodin denně) po mnoho let a pod kůží je zcela neviditelný. Po návratu domů se doporučuje postupně zvyšovat úroveň vašich aktivit podle toho, jak úspěšně se bude hojit pooperační rána. K běžnému aktivnímu životnímu stylu se budete moci plně navrátit po konzultaci se svým lékařem. Vaše vnímání přítomnosti neurostimulátoru postupně zeslábne, až jej možná nebudete pociťovat vůbec. Obvykle jeden měsíc po implantaci přístroje naplánuje lékař následnou návštěvu, aby zkontroloval účinnost parametrů nastavené stimulace a případně provedl jejich úpravu. Výjimečně bývá zapotřebí během prvních tří měsíců absolvovat návštěv několik, aby se upravilo náležité nastavení. V případě zdárného průběhu léčby je zapotřebí chodit na kontroly pouze jednou ročně.

 

Co se stane, když se baterie neurostimulátoru vybije?

Po několika letech provozu může dojít k vybití baterie neurostimulátoru a elektrická stimulace změní či sníží svoji účinnost. Příznaky vašich obtíží se v takovém případě mohou vrátit, ale to je normální a není třeba se daného obávat. Jakmile pocítíte nějaké nepřiměřené změny stimulace (nižší, intenzivnější nebo zkrátka „jinou“), měli byste se obrátit na svého lékaře. Ten překontroluje stav baterie a může rozhodnout o výměně neurostimulátoru. Na případné vybití baterie neurostimulátoru vás také upozorní pacientský programátor.

Často kladené dotazy

 • › Jak je trvalý neurostimulátor velký?

  Vybírat lze ze dvou velikostí a hmotností (výška x délka x tloušťka):

  • 4,4 cm x 5,1 cm x 0,8 cm; 22 g

  • 5,5 cm x 6,0 cm x 1,0 cm; 42 g

 • › Je neurostimulátor viditelný pro okolí?

  Vzhledem k tomu, že systém je zcela skrytý pod kůží, nikdo jiný jej neuvidí.

 • › Co mám dělat se svým pacientským programátorem?

  Pacientský programátor se používá k zjištění, zda je stimulace aktivní, nebo zda byla deaktivována, k vypnutí a zapnutí stimulace, k zjištění její úrovně, k jejímu zvýšení či snížení, k zjištění úrovně nabití baterie a v některých případech také k úpravě parametrů stimulace na jiné nastavení, než které provedl lékař.

 • › Co mám dělat v případě, kdy začne být stimulace nepříjemná?

  Pokud stimulace začne být nepříjemná, snižte její úroveň pomocí svého pacientského programátoru.

 • › Bude mě stimulace v noci budit?

  Ne, neměla by. Pokud ano, obraťte se na svého lékaře.

 • › Lze sakrální neuromodulací používat během těhotenství?

  Bezpečnost této terapie během těhotenství nebyla stanovena. Pokud se domníváte, že jste těhotná nebo byste mohla být těhotná, vypněte neuromodulační systém a kontaktujte svého lékaře.

 • › Mohu vést s implantovaným neurostimulátorem pohlavní život?

  Ano. Pokud máte implantovaný terapeutický systém, sexuální aktivitu není zapotřebí omezovat.

 • › Může mikrovlnná trouba rušit běžný provoz neurostimulátoru?

  Obecně ne. Většina domácích spotřebičů nemá na chod neurostimulátoru vliv.

 • › Lze baterii neurostimulátoru dobít?

  Ne, baterii dobít nelze. Baterie je zatavena uvnitř neurostimulátoru a není dobíjecí. Životnost baterie je několik let a poté se během jednoduchého chirurgického zákroku, při kterém se nevyměňuje elektroda, nahradí starý neurostimulátor za nový.

 • › Omezí sakrální neuromodulace mé aktivity?

  Běžné aktivity nejsou spojeny s žádnými omezeními. Měli byste se však vyhnout činnostem, při kterých dochází k náhlému, nadměrnému a opakovanému shýbání, otáčení, odrážení nebo protahování, obzvláště krátce po chirurgickém zákroku. Tyto pohyby by mohly poškodit nebo posunout implantovanou elektrodu, případně ovlivnit implantovaný neurostimulátor. Pokud máte jakékoli obavy nebo dotazy, které se týkají těchto či jiných aktivit, obraťte se na svého lékaře. Shrneme-li: Obvyklé činnosti nemívají na vnímání stimulace žádný vliv, nicméně rychlé pohyby a nenadálé změny pozice těla mohou vést k posunu implantované elektrody. Pocítit to můžete jako náhlé zvýšení stimulace, přestože se její faktická úroveň nijak nezměnila. Kdykoli byste měli pocit, že je stimulace nepříjemná, můžete její úroveň pomocí pacientského programátoru snížit nebo ji zcela vypnout. Pokud pocítíte jakékoli závažné nebo opakující se obtíže, oznamte to svému lékaři.

 • › Mohu se po implantaci neurostimulátoru potápět?

  Ano, ale nepotápějte se hlouběji než do 10 metrů a nevstupujte do přetlakových komor s tlakem vyšším než 202,65 kilopascalů (kPa), (2,0 ATA).

  Před potápěním nebo použitím přetlakové komory prodiskutujte účinky vysokého tlaku se svým lékařem.

 • › Liší se pocity vyvolané stimulací během fáze hodnocení od těch, které vyvolává trvale implantovaný neurostimulátor?

  Ne, systém se nastavuje tak, aby tyto pocity byly stejné

 • › Měl/a bych během močení nebo vyprazdňování neurostimulátor vypnout?

  Obvykle ne, ale konzultujte to se svým lékařem.

 • › Mám občas stimulaci vypnout?

  Ne, měla by běžet nepřetržitě ve dne v noci nebo podle toho, jak byla lékařem naprogramována.

Fakultní nemocnice v Motole

V Úvalu 84

150 06 Praha 5

 

Urologicka klinika 2.LF UK

Ambulance neurostimulace

MUDr.Michal Rejchrt
Fakultní nemocnice Ostrava

17. listopadu 1790/5

708 52 Ostrava-Poruba

 

Urologicka klinika

Urodynamická poradna (ambulance)

Prof. MUDr. Jan Krhut, Ph.D.

©2018 Copyright

bezomezeni.cz

Máte nějaké dotazy k sakrální neuromodulaci? Napište nám.

Odesílání formuláře...

Došlo k chybě na serveru.

Formulář byl přijat.

Pracoviště

Pacientské příběhy

Příběhy pro vás připravujeme

- bezomezeni.cz -

potíže s ovládáním

močového měchýře

Definice - co je a co není fyziologické?

 

Potíže s ovládáním močového měchýře

Potíže s ovládáním močového měchýře bývají nepříjemné a vysilující. Může docházet k úniku malého či většího objemu moči, jste nuceni velmi často navštěvovat toaletu nebo nedokážete zcela vyprázdnit svůj močový měchýř. Tyto obtíže více či méně zasahují do vašeho běžného života a z jednoduchých každodenních činností se stávají náročné úkoly negativně zatěžující váš společenský život. Dané obtíže jsou v určitých případech příčinou toho, že jedinec se musí vzdát některých svých koníčků, či dokonce změnit zaměstnání. Kvůli strachu z možného úniku moči dochází k neustálému vyhledávání blízkosti toalety. Značné omezení představuje sama o sobě už jen obtěžující potřeba se problémy s močovým měchýřem vůbec zabývat.

 

Mějte na mysli, že i když trpíte inkontinencí, nejste v tom sami.

Potíže s ovládáním močového měchýře má přes 45 milionů Evropanů, a to je větší číslo než u mnoha dalších dobře známých onemocnění, jako např. astmatu, cukrovky nebo osteoporózy. Není to problém, který by se týkal výlučně žen, a ani není běžným projevem stárnutí.

 

Proč mám problémy s močovým měchýřem?

Správná funkce močového měchýře je řízena nervovými centry v míše a v mozku, kam jsou prostřednictvím nervů přenášeny informace o jeho naplnění. Tato centra díky nervům řídí činnost svalů měchýře a svěrače důležitých k zajištění udržení moči a k úplnému vyprázdnění ve vhodnou chvíli. Pokud vzájemná komunikace mezi měchýřem, svěračem, míchou a mozkem nefunguje správně, mohou někteří lidé trpět problémy, jako je např. zadržování moči, nebo se u nich naopak dostavují příznaky hyperaktivního močového měchýře, včetně častého a neodkladného nucení k močení či nekontrolovatelných úniků moči.

 

Konzervativní možnosti léčby:

 

 • Dieta
 • Cvičení svalů pánevního dna
 • Katetrizace
 • Změna životního stylu
 • Léky

 

Chirurgická léčba: nevratná

 

 • Augmentace močového měchýře
 • Derivační operace
 • Sfinkterotomie
 • Cystoplastika

 

Minimálně invazivní metody léčby - vratné:

 

 • Aplikace botulotoxinu
 • Periferní neurmodulace
 • Sakrální neuromodulace - vratná

 

Krok 1:

terapie

 

Věděli jste, že hodnocení ukáže během několika málo dní, zda je pro vás terapie vhodná?

Fáze hodnocení je dočasnou fází, která se používá ke stanovení účinnosti terapie a k vyhodnocení zlepšení kvality vašeho každodenního života. Je jediným nástrojem, který může poskytnout údaje o výsledku následné dlouhodobé léčby

 

Jak probíhá příprava na hodnocní?

Do blízkosti nervů, které ovládají močový měchýř a které se nacházejí v dolní části zad, je zavedena elektroda (tenký drátek). Tato elektroda je posléze připojena k externímu stimulátoru, který k nervům dodává slabé elektrické impulzy. Daný zákrok obvykle netrvá více než hodinu a lze jej podstoupit v lokální anestézii.

Pro fázi hodnocení lze použít dva typy elektrod: buď dočasnou elektrodu, která se po této fázi vyjme, nebo dlouhodobou elektrodu, která zůstane implantována v tom případě, že výsledné hodnocení bude pozitivní.

 

Jak stimulaci pocítím?

Vnímání stimulace je velmi individuální, ale většina pacientů ji popisuje jako mírný tlak, svrbění či ťukání v pánevní oblasti (vagina, šourek, konečník) nebo v palci u nohy. Nikdy by však neměla působit bolest. Vnímání stimulace se postupem času vytratí (lze to přirovnat k situaci, kdy člověk, který dlouhou dobu žije blízko železnice, přestane vnímat projíždějící vlaky). Stimulaci lze navíc kdykoli upravit. Ujistěte se, že lékař zodpověděl všechny vaše dotazy a že jste ještě před návratem domů dobře porozuměli tomu, jak léčebný systém funguje.

 

Co mám dělat po návratu domů?

Fáze hodnocení obvykle trvá několik dní. Pokračujte v běžném každodenním životě a zaznamenávejte si do deníku veškeré pociťované příznaky. Pokuste se během tohoto období vyhnout intenzivním fyzickým aktivitám, které by mohly vést k posunu elektrody – nepředklánějte se, neprotahujte se a nezdvihejte těžké předměty.

 

Jak se používá systém hodnocení Verify™?

Systém hodnocení Verify se skládá ze dvou částí: externího neurostimulátoru (ENS) a regulátoru. ENS zajišťuje stimulaci a nosí se na pásku, regulátory slouží k úpravě stimulace (v případě potřeby) nebo ke kontrole úrovně nabití baterie. Základní parametry stimulace naprogramuje lékař během zákroku a vy si pak pomocí tlačítka pro zvýšení nebo snížení intenzity budete moci sami nastavit na svém regulátoru adekvátní úroveň stimulace. Více informací naleznete ve stručném návodu k použití regulátoru.

 

Následná kontrolní návštěva

Na konci fáze hodnocení navštívíte svého lékaře, který přezkoumá váš deník se záznamy o močení, zkontroluje, zda se sledované příznaky zlepšily, a rozhodne, zda je tato terapie pro vás vhodná. Pokud byla pro fázi hodnocení použita dočasná elektroda nebo pokud elektroda jakéhokoli typu nějak selhala, bude vám z těla vyjmuta. Měli byste vědět, že příznaky potíží s močovým měchýřem se velmi pravděpodobně vrátí již během několika hodin po ukončení stimulace.

 

Krok 2:

implantace terapie

 

Pokud bude fáze hodnocení úspěšná, může vám lékař nabídnout trvalou implantaci systému.

 

Co je systém neuromodulační systém?

Neuromodulační systém se skládá z:

• imlantabilního neurostimulátoru (INS), který je stejně jako kardiostimulátor implantován pod kůži;

• elektrody, která přenáší slabé elektrické impulzy k nervům, jež ovládají močový měchýř;

• příručního programátoru pro pacienty, který umožňuje upravit úroveň stimulace a zapnout nebo vypnout INS.

 

Je nepatrně větší než dvoueurová mince. Plášť neurostimulátoru je vyroben z titanu – odolného, lehkého a biokompatibilního kovu, který je ideální pro bezpečné a pohodlné implantáty s dlouhou dobou životnosti.

 

Jak bude implantace probíhat?

Pokud jste měli během fáze hodnocení zavedenou dočasnou elektrodu, pak by do blízkosti nervů v dolní části zad byla v další fázi implantována elektroda trvalá. Pokud jste však již během fáze hodnocení měli zavedenou elektrodu trvalou, pak lze druhý zákrok vynechat. Trvalá elektroda se posléze připojí k malému implantabilnímu neurostimulátoru, který se vloží pod kůži v horní části hýždě, kde to pro vás bude nejpohodlnější a kosmeticky nejpřijatelnější. Tento minimálně invazivní zákrok trvá přibližně jednu hodinu a lze jej podstoupit v lokální anestézii.

 

Co se bude dít po implantaci?

Lékař vám naprogramuje parametry stimulace tak, abyste se cítili stejně jako ve fázi hodnocení. Implantabilní neurostimulátor bude fungovat nepřetržitě (24 hodin denně) po mnoho let a pod kůží je zcela neviditelný. Po návratu domů se doporučuje postupně zvyšovat úroveň vašich aktivit podle toho, jak úspěšně se bude hojit pooperační rána. K běžnému aktivnímu životnímu stylu se budete moci plně navrátit po konzultaci se svým lékařem. Vaše vnímání přítomnosti neurostimulátoru postupně zeslábne, až jej možná nebudete pociťovat vůbec. Obvykle jeden měsíc po implantaci přístroje naplánuje lékař následnou návštěvu, aby zkontroloval účinnost parametrů nastavené stimulace a případně provedl jejich úpravu. Výjimečně bývá zapotřebí během prvních tří měsíců absolvovat návštěv několik, aby se upravilo náležité nastavení. V případě zdárného průběhu léčby je zapotřebí chodit na kontroly pouze jednou ročně.

 

Co se stane, když se baterie neurostimulátoru vybije?

Po několika letech provozu může dojít k vybití baterie neurostimulátoru a elektrická stimulace změní či sníží svoji účinnost. Příznaky vašich obtíží se v takovém případě mohou vrátit, ale to je normální a není třeba se daného obávat. Jakmile pocítíte nějaké nepřiměřené změny stimulace (nižší, intenzivnější nebo zkrátka „jinou“), měli byste se obrátit na svého lékaře. Ten překontroluje stav baterie a může rozhodnout o výměně neurostimulátoru. Na případné vybití baterie neurostimulátoru vás také upozorní pacientský programátor.

Fakultní nemocnice v Motole

V Úvalu 84

150 06 Praha 5

 Urologicka klinika 2.LF UK

Ambulance neurostimulace

 

 

©2021 Copyright

bezomezeni.cz